[مسعود لقمان] epub ایران در گذر روزگاران Read online


 • 300
 • ایران در گذر روزگاران
 • مسعود لقمان
 • en
 • 17 June 2017
 • null

4 thoughts on “ایران در گذر روزگاران

 1. says:

  Mashallah Ajoudani Dariush Ashoori Abdolmajid Arfaei Morteza Sagebfar Djalal Khaleghi Motlagh ali mirfetros Abbas Milani Masoud Logmanتاریخ نخستین خوانش دوم سپتامبر سال 2016 میلادیعنوا

 2. says:

  بی‌نظیر کتابی با مصاحبه‌های خوب کتابی است که خواندنش را به تمام عزیزانی که فکر می‌کنند مصدّق‌السلطنه خادمِ به ملّت و مملکت بود و به آن هیچ خللی وارد نمی‌دانند صمیمانه پیشنهاد می‌د

 3. says:

  spical book

 4. says:

  927

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مسعود لقمان è 9 Download

ایران در گذر روزگاران

فهرست گفت‌وگوها سرشت تاریخ‌نویسی در گفت‌وگو با مرتضی ثاقب‌فر جامعه و دین ایرانیان و یونانیان باستان گفت‌وگو درباره فرمان کوروش بزرگ و گل‌نبشته‌های تخت جمشید با عبدالمجید ارفعی کوروش بزرگ، نمونه آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است گفت‌وگو درباره شاهنام. Mashallah Ajoudani Dariush Ashoori Abdolmajid Arfaei Morteza Sagebfar Djalal Khaleghi Motlagh ali mirfetros Abbas Milani Masoud Logman 2016 1393 292 9789642995486

Free download ☆ E-book, or Kindle E-pub è مسعود لقمان

ه با جلال خالقی مطلق گل رنج‌های کهن بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت‌وگو با ماشاالله آجودانی نقد تجدّد در ایران باید مقدّم بر نقد سنّت باشد بازیابی هویت ایرانی در عصر رضاشاهی در گفت‌وگو با عباس میلانی ایرانیت و تجدد از نگاه فروغی و ارانی گفت‌وگو با علی.

Free read ایران در گذر روزگاران

میرفطروس درباره تاریخ، تاریخ‌نویسی و سیاست در ایران معاصر آسیب‌شناسی اندیشه و کنش سیاسی در ایران معاصر با نگاه به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق بازخوانی یک زندگی یکی داستان پر آب چشم گفت‌وگو با داریوش آشوری درباره رویارویی زبان فارسی با دنیای مدرن زبان و مدرنی?. spical book