ePUB Den tidlösa pedagogiken Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free download ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Tomas Kroksmark

Boken innehåller originaltexter som rör grundläggande aspekter på pedagogik didaktik och lärande inom den västerländska traditionen Texturvalet sträcker sig från 900 talet fKr till 1960 talet och representerar skilda teoretiska och praktiska utgångspunkter Flera av texterna är tidigare outgivna på svenskaTexterna i kombination med Tomas Kroksmarks analyser och kommenta.

Summary Den tidlösa pedagogiken

Den tidlösa pedagogiken

De mekanismer och antaganden som vi gör i vår egen tid om den lärande människan om kunskap och om kunskapssamhället om bildning om lärandets innehåll mål och metoder och om etiska överväganden inom pedagogiken och didaktikenBoken är en grundbok inom all lärarutbildning och för studenter som studerar pedagogik didaktik pedagogiskt arbete och andra näraliggande ämnen.

Free download ☆ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ä Tomas Kroksmark

Rer utgör ett grundläggande underlag för att förstå hur den västerländska synen på lärande utvecklats under de senaste 3000 åren Utöver att texterna var för sig utgör spännande och tankeväckande läsning ger de som helhet också en historisk medvetenhet kring pedagogikens didaktikens och lärandets mysterium Boken ger goda förutsättningar till att bättre förstå.